Utställningsformgivning

•Trofast• •Lekstugan• •Traditioner• "Krigsbyten• •Karin och Carl Larsson •

Bilen Nordiska Museet

Prinsessor Framtidestro
Formgivning till utställningar 1992 - 2010

"Trofast" Livrustkammaren Stockholm 2010

"Krigsbyte" Livrustkammaren Stockholm 2007

"Prinsessor" Livrustkammaren Stockholm 2005

"Ton och Nation" Musikmuseet Stockholm 2003

"Allt om Mat" Nordiska Museet2001

"Framtidstro" Nordiska Museet 2000

"Karin och Carl Larsson" Nordiska Museet 1998

"Staden" Nordiska Museet 1998

"Bilen" Nordiska Museet 1997

"Nytt Liv Nytt Land" Nordiska Museet 1996

 

"Vargen" Nordiska Museet 1995

"Flickor" Nordiska Museet 1995

"Traditioner" Nordiska Museet 1994

"Den svenska Historian" Nordiska Museet 1992

 

Ett tjugotal mindre utställningar på Nordiska Museet. Slöjdjul, Fotoutställningar, mm

Gert Wibe 2012