Bilenā€¢Nordiska Museet 2007 • klicka för större bild •

MACK PICKNIK SVARTBIL
VOLVO GRUPPBIL R_D_BIL

Foto Peter Segermarkā€¢ Gert Wibe 2011