•Assar-i rörelse•
  ett projekt som aldrig stannar!